Varsity St Henry 4-7-2015Varsity Sidney 4-11-20152015-4-18 JV  Findlay2015-4-20 Varsity Baseball Coldwater2015-4-24 Varsity Wapak2015-4-24 JV WapakVarsity Shawnee2015-5-12 Varsity Lima Senior2015-5-14 Varsity Shawnee Tournament